Het is niet meer mogelijk goederen te schenken aan Stichting Vasariah. Iedereen dient zijn eigen goederen weer mee terug naar huis te nemen. De spullen deponeren in onze afval is ten strengste verboden.

Wel kunt u afval en vuil  bij de containers aan de achterzijde van het gebouw afgeven (bij de perscontainer op laad/los terrein P3).

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.